Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

Mica Publicitate Ziare Nationale Mare Publicitate Ziare Nationale Mare Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul AdevarulZiarul Anuntul TelefonicZiarul AziZiarul Bucarest HebdoZiarul BursaZiarul Bursa ConstructiilorZiarul ClickZiarul CurentulZiarul Curierul NationalZiarul EconomistulZiarul Evenimentul ZileiZiarul FinanciarulZiarul Jurnalul NationalZiarul LibertateaZiarul NationalZiarul Pagina PoliticaZiarul Romania LiberaZiarul Uj Magyar SzoZiarul ZiarulZiarul Ziarul Financiar
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 149 siteuri - 40 leiAnunt pe 39 siteuri - 10 leiAnunt pe 20 bloguri - 39 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Argus HR

PLATA prin SMS
Anunturile online pe 39 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 39 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Adunari Generale

Categoria "Adunari Generale" contine un numar de 1 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Adunari Generale" apasa aici.

Convocare Conformitate Prevederile Alin

Valabil in:
Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2019
CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art.117 alin.1), 2), 3) 6) si 7, coroborat cu art.113 alin. 1 lit. m) din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si completata, Administratorul unic Buzatu Traian al Societatii REMAT BUCURESTI SUD S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/983/1991, CUI RO 482120, cu sediul social in Sos. Berceni – Fort, nr. 5, sector 4, Bucuresti, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 20.05.2019, ora 11:00, la sediul social al societatii din Sos. Berceni Fort, nr. 5, Sector 4, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Modificarea si actualizarea articolelor de la Capitolul V din actul constitutiv privind conducerea, administrarea si controlul societatii, in sensul ca, vor avea urmatorul continut:

ART.16. alin. 2 va avea urmatorul continut ” Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, din care un administrator va fi ales ca presedinte al consiliului de administratie si ceilalti doi vor fi membri”.

ART.16. alin. 3 va avea urmatorul continut ” Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu puteri depline, incepand cu data de 20.05.2019 pana la data de 19.05.2023”.

ART.16. alin. 4 va avea urmatorul continut “Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea contracte individuale de munca, ci contracte de mandat. In cazul in care administratorii vor fi desemnati dintre salariatii societatii, contractele individuale de munca vor fi suspendate pe perioada mandatului”.

ART.16. alin. 5, 6, 7, 8, 9 si 10, abrevierea privind exercitarea obligatiilor si atributiunilor de catre administratorul unic va fi actualizata, in sensul ca, va fi inlocuita cu abrevierea consiliului de administratie.

Art. 16 ultimul alineat, va avea urmatorul continut ’’ Adunarea Generala a Actionarilor deleaga catre Presedintele Consiliului deAdministratie competenta de a desemna / imputernici persoanele competente din cadrul Societatii care vor avea drept de semnatura in numele Societatii pentru operatiuni precum, dar fara a se limita la: depuneri, plati si transferuri catre orice furnizor/ beneficiar, retrageri de numerar, semnare de cecuri, bilete la ordin, cambii si/sau orice alte instrumente de plata, ridicare si depunere documente si vor participa la negocierea contractelor cu institutiile bancare, inclusiv deschiderea / inchiderea conturilor. Imputernicirea se poate acorda fara limita de suma pentru orice operatiune in parte, numai dupa ce, in prealabil, operatiunea respectiva este aprobata de catre Consiliul de Administratie. Societatea va fi reprezentata in raporturile cu partenerii de afaceri, cu tertii si in fata tuturor institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale, autoritati/entitati private, bancare, administrative, instante judecatoresti, parchete, notariate etc. de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de catre Directorul General al societatii, care isi vor exercita atributiile, primul in baza unui contract de mandat,si al doilea in baza unui contract de management”.

2. Diverse.

Pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor persoanele care intrunesc calitatea de actionar al REMAT BUCURESTI SUD SA, conform registrului de actiuni si actionari al societatii, valabil la data de 06.05.2019.
Actionarii vor vota personal sau prin procura speciala de reprezentare care va fi depusa la sediul societatii cel mai tarziu inaintea datei la care este convocata Adunarea Generala Exraordinara a Actionarilor.
In situatia in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 20.05.2019, se convoaca pe 21.05.2019, ora 11:00, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul social al societatii mentionat anterior.
ADMINISTRATOR UNIC
BUZATU TRAIAN

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art.117 alin.1), 2), 3), 6 si 7 , coroborat cu art. 111 alin. 2, lit. b) din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si completata, Administratorul unic Buzatu Traian al Societatii REMAT BUCURESTI SUD S.A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/983/1991, CUI RO 482120, cu sediul social in Sos. Berceni – Fort, nr. 5, sector 4, Bucuresti, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 20.05.2019, ora 13:00 la sediul social al societatii din Sos. Berceni Fort, nr. 5, Sector 4, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al administratorului unic pentru anul 2018.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului la bilantul incheiat la 31.12.2018.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2018, si a B.V.C. pentru 2019.
4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2018.
5. Revocarea Administratorului Unic, respectiv a domnului Buzatu Traian.
6. Alegerea unui Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani
7. Diverse

Pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor persoanele care intrunesc calitatea de actionar al REMAT BUCURESTI SUD SA, conform registrului de actiuni si actionari al societatii, valabil la data de 06.05.2019.
Actionarii vor vota personal sau prin procura speciala de reprezentare care va fi depusa la sediul societatii cel mai tarziu inaintea datei la care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In situatia in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 20.05.2019, se convoaca pe 21.05.2019, ora 13:00, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor la sediul social al societatii mentionat anterior.
ADMINISTRATOR UNIC
BUZATU TRAIAN
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 021.301.99.45
Email:
publicitate@mediapres.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Anunt online pe 20 de bloguri

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite | Stiri de ultima ora | Ziare | Ziare Romanesti |

Ziare-Reviste.ro