Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

Mica Publicitate Ziare Nationale Mare Publicitate Ziare Nationale Mare Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul AdevarulZiarul Anuntul TelefonicZiarul AziZiarul Bucarest HebdoZiarul BursaZiarul Bursa ConstructiilorZiarul ClickZiarul CurentulZiarul Curierul NationalZiarul EconomistulZiarul Evenimentul ZileiZiarul FinanciarulZiarul Jurnalul NationalZiarul LibertateaZiarul NationalZiarul Pagina PoliticaZiarul PutereaZiarul Romania LiberaZiarul Uj Magyar SzoZiarul ZiarulZiarul Ziarul Financiar
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 184 siteuri - 25 leiAnunt pe 39 siteuri - 10 leiAnunt pe 20 bloguri - 39 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Argus HR

PLATA prin SMS
Anunturile online pe 39 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 39 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Licitatii

Categoria "Licitatii" contine un numar de 6 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Licitatii" apasa aici.

Anun Participare Licita Deschis Concesiune

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 17 Jan 2019
Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri


1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr. 2, Câmpia Turzii, judeţul Cluj, telefon 0264-368001, fax 0264-365467, email primaria@campiaturzii.ro

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Spațiu în suprafață de 19,80 mp aparţinând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, situat în muncipiul Câmpia Turzii, str. Vasile Goldiș, nr.6, ap.8, jud. Cluj, pentru înființarea unui cabinet de servicii medicale sau activități conexe serviciilor medicale.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire se găsește la Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanelor interesate pe baza unei cereri scrise.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire se obține de la Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul documentației de atribuire este de 10 lei, sumă care se achită în numerar la casieria Primăriei Municipiului Câmpia Turzii.
3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28/01/2019, ora 16.00

4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 05/02/2019, ora 12.00
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2, jud. Cluj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06/02/2019, ora 12.00, Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2, jud. Cluj.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, jud. Cluj, cod poștal 400117, telefon: 0264-596111, fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro; Termen pentru sesizarea instanței: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10/01/2019

Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 16 Jan 2019
Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Calea Vacaresti nr.187, tel: 021.325.21.64, fax: 021.316.16.46, in calitate de BENEFICIAR al proiectului "CALITATE IN PRACTICA", finantat prin POCU, OS 6.13 – 6.14, contract de finantare nr. 51065/12.07.2018 , cod SMIS 109010,va invita sa participati cu oferta la procedura de atribuire a contractului de furnizare soluție integrata de testare pentru laborator de practică avansată derulate in cadrul proiectului “Calitate in practica”.
Specificatiile tehnice aferente produselor ce fac obiectul achizitiei sunt disponibile pe site-ul special dedicat beneficiarilor privati pentru publicarea procedurilor - https://www.fonduri-ue.ro.
Eventuale clarificari pot fi solicitate la adresa de email: rectorat@univ.utm.ro, raspunsurile urmand sa fie publicate pe acelasi site.
Termenul limita de primire a ofertelor este 31.01.2019 ora 11.00.

Liceul Teoretic Decebal Constan Anun Participare

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 15 Jan 2019
LICEUL TEORETIC „DECEBAL” CONSTANŢA
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIERE
Teren 15mp – chioşc alimentar- locaţia Liceul Teoretic „Decebal” Cţa
Teren 15mp – chioşc alimentar - locaţia Şcoala Gimnazială „D.Ştiubei” Cţa
Liceul Teoretic „Decebal” Cţa organizează licitaţie pentru spaţiile sus menţionate menţionate .
Oferta va fi însoţită de documente conform caietului de sarcini.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 31.01.2019 ora 12.00.
Licitaía se desfăşoară în data de 05.01.2019 ora 10.00, la sediul Liceului Teoretic „Decebal” Cţa, Str. Horia Agarici nr.4
Documentaţia de licitaţie se obţine de la sediul liceului, costul documentaţiei 50 lei.
Informaţii suplimentare la tel.0341405825

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Servimpex

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 14 Jan 2019
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului H.G.A. SERVIMPEX S.R.L. – în faliment, organizează licitație publică pentru vânzarea imobilului teren intravilan cu o suprafață de 11.000 mp situat în Comuna Corbeanca, sat Ostratu, tarla 89, parcela 107/2/5, Județul Ilfov
Prețul de vânzare a bunului imobil menționat este de 62.400 Euro.
Licitația pentru vânzarea bunului imobil menționat mai sus va avea loc la data de 25.01.2019 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detalii privind bunul scos la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Servimpex

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 14 Jan 2019
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului H.G.A. SERVIMPEX S.R.L. – în faliment, organizează licitație publică pentru vânzarea imobilului teren intravilan cu o suprafață de 11.000 mp situat în Comuna Corbeanca, sat Ostratu, tarla 89, parcela 107/2/5, Județul Ilfov
Prețul de vânzare a bunului imobil menționat este de 62.400 Euro.
Licitația pentru vânzarea bunului imobil menționat mai sus va avea loc la data de 25.01.2019 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detalii privind bunul scos la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Servimpex

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 14 Jan 2019
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului H.G.A. SERVIMPEX S.R.L. – în faliment, organizează licitație publică pentru vânzarea imobilului teren intravilan cu o suprafață de 11.000 mp situat în Comuna Corbeanca, sat Ostratu, tarla 89, parcela 107/2/5, Județul Ilfov
Prețul de vânzare a bunului imobil menționat este de 62.400 Euro.
Licitația pentru vânzarea bunului imobil menționat mai sus va avea loc la data de 25.01.2019 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detalii privind bunul scos la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 021.301.99.45
Email:
publicitate@mediapres.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Anunt online pe 20 de bloguri

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite | Stiri de ultima ora | Ziare | Ziare Romanesti |

Ziare-Reviste.ro